Pilegrimsleia er lagd om i Ullensaker

Den nye leia er merka i blått. Trykk på bildet for å sjå heile kartet og den nye merkinga.

Den nye leia er merka i blått på kartet. Trykk på bildet for å sjå heile kartet og den nye omlegginga.

Våren 2015 har pilegrimsleia gjennom Ullensaker kommune blitt lagd om, og ho er no nymerka. Den nye leia tek til høgre like etter Ullensaker kirke, fortsetter mot Jessheim, svinger innom Raknehaugen og tek deg no utanom motorsportsbanen og mylderet av småvegar i skogen ved Gardermoen.
Omlegginga er blei klar etter at guideboka vår var lansert, men me er spente på å prøvegå den nye strekningen.

Endringa kan du sjå i kartet her! 

Og eit høgoppløyseleg kart, til dømes til utskrift, finn du på nettsida til Pilegrimssenter Oslo.