Om pilegrimsguiden

Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim kalles Gudbrandsdalsleden. Dette er den mest kjente pilegrimsleden i Norge og var fra gammelt av hovedveien mellom Oslo og Nidaros.

«Pilegrimsleden – en praktisk guide til vandringen» gir en oversiktlig skildring av hele den 640 km lange leden, enten du skal gå på østsiden eller vestsiden av Mjøsa.

Kart, høydekurver og generell beskrivelse av den kommende etappen finner du først på hver dagsetappe.

Guideboka er inndelt i fire hoveddeler:

  1. Innledningen tar for seg pilegrimsleden i Norge, bakgrunn og historie for pilegrimsvandring og Olavstradisjonen, merking av leden, samt forberedelser og tips til vandringen, inkludert pakkeliste, utstyr, når du bør gå, lengde og dagsetapper, overnatting, mat og drikkevann, og komme seg fram og tilbake.
  2. Øsleden beskriver Gudbrandsdalsleden mellom Oslo og Lillehammer øst for Mjøsa, via Eidsvoll og Hamar.
  3. Vestleden beskriver Gudbrandsdalsleden mellom Oslo og Lillehammer vest for Mjøsa, over Hadeland og Toten.
  4. Gudbrandsdalsleden fra Lillehammer fram til målet i Trondheim. Her går to rutene i samme trasé.

Steg-for-steg beskrivelsen av etappen er delt opp i naturlige deletapper. Severdigheter og overnattinger er uthevet i teksten og faktabokser forteller deg om kulturminner og utvalgte høydepunkter du passerer underveis.

Hver hoveddel er delt inn i forslåtte dagsetapper (på 15–35 km). Hver dagsetappe har et spesieltlaget turkart og høydekart over denne strekningen, en generell beskrivelse av etappen og indikasjon på etappens vanskelighetsgrad. Deretter følger en detaljert steg-for-steg veibeskrivelse, fordelt på kortere strekninger med avstand fra et sted til det neste, samt informasjon om severdigheter og kulturminner, fasiliteter og overnattingsalternativer du passerer underveis.

I de større byene hjelper spesiallagede bykart deg med å finne veien. Bakerst i hver etappebeskrivelse finner du oversikt med beskrivelse av alle overnattingsalternativene du har passert på denne etappen.

«Pilegrimsleden – en praktisk guide til vandringen»
Pris: 389 kr (+ frakt)
ISBN 978-82-690791-2-8
Antall sider: 228 sider
Format: 13 x 22 cm
Innbinding: Heftet
Leveringstid: 3–7 virkedager