Lenker

Nasjonalt pilegrimssenter: pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Oslo:  oslo.pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Hamar: hamar.pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Ganavollen: granavollen.pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Dale-Gudbrands gard: gudbrandsdalen.pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Dovrefjell: dovrefjell.pilegrimsleden.no

Nidaros Pilegrimsgård: pilegrimsgarden.pilegrimsleden.no

Pilegrimsfellesskapet St. Olav: pilegrimsfellesskapet.no

Pilegrimsfelleskapet St. Jakob: pilegrim.no

Kultur og Naturreise: kulturognaturreise.no

 

Takk til Pilegrimssenter Hamar og fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Oppland og Sør-Trøndelag for støtten som har bidratt til at boka har blitt en realitet!